Home » Uitleg student

Uitleg student

Trede 5: uitleg student.

Na de Socrativetoets behandel ik deze in de les. Op basis van de voortgangsrapportage van Socrative bespreek ik alleen de slecht gemaakte opgaves. Een student die een bepaalde, door de hele klas slecht gemaakte, opgave wel goed heeft gemaakt laat ik deze klassikaal aan het bord uitleggen. Daarmee bereik ik voor deze leerling de ultieme leer-ervaring, namelijk de laatste stap in het rijtje: kennis vergaren, kennis begrijpen, kennis toepassen en kennis overdragen. Bovendien kan het zomaar zijn dat de betreffende leerling het net iets anders, voor zijn medestudenten misschien begrijpelijker, uitlegt dan ik dat zou dan. Een pure winst-winst-situatie.