Home » Oefeningen

Oefeningen

Trede 3: oefeningen.

Na de mindmap laat ik de studenten oefeningen maken. Dat zijn sommetjes, opgaves, kleine opdrachten, een verslagje, een probleemoplossing of dergelijke. Hierbij passen ze de theorie toe. Datgene wat ze produceren moeten ze handgeschreven op papier aantonen; liefst gestructureerd in een schrift, maar het mag ook op een los blaadje. Het gaat er hier niet meteen om dat ze alles meteen helemaal goed doen, het gaat erom dat ze tot een goede oplossing proberen te komen. Fouten maken mag, die worden niet afgestraft. Integendeel, als ze een fout maken of tot een verkeerde oplossing komen, dan geef ik ze juist een compliment en feliciteer hun met het leermoment. Arbeidsmotivatie en inzet zijn minstens even belangrijk dan een foutloze uitkomst. We leiden ze immers op tot vaklieden en daar hoort ook een stukje werkethos bij.

Als een student tijdens het maken van een oefening vastloopt verwijs ik hem eerst naar zijn buurman om bij hem om raad te vragen. Komen ze er samen niet uit dan verwijs ik hun naar hun voor- of achterburen om als groepje de juiste oplossing te zoeken. Lukt ook dat niet, dan behandel ik de opgave klassikaal frontaal aan het bord. Zo heeft iedereen de gelegenheid om mee te kijken.

Het gemaakte werk waardeer ik met een '1', los van de juistheid van de inhoud. Er moet wel serieus aan gewerkt zijn. Ik controleer de inhoud niet of nauwelijks. Vaak staan er achterin het boek de uitkomsten; ze kunnen dan hun eigen antwoorden daarmee vergelijken en zonodig verbeteren. Maar dan hoor ik jou al denken: dan schrijven ze die antwoorden toch over? Ja, dat is dan zo, maar dan hebben ze het in ieder geval gelezen en overgeschreven en blijft er automatisch toch iets hangen. Ook hier noteer ik de naam van de student op het ingeleverde werk gevolgd door een '1' en geef het werk terug ter archivering en als bewijslast van het toegekende resultaat. De naam noteer ik om te voorkomen dat het gemaakte werk vaker wordt gebruikt door andere studenten.

Wanneer er niets, of een nietszeggend vodje, wordt ingeleverd dan waardeer ik dat met een '0'. Wat de waarde is van een '1' of een '0' wordt later uitgelegd bij het tabblad 'Cijferopbouw'.