Home » De trap

De trap

Getrapt Leren is gebaseerd op het principe van herhaling. En zoals we allen weten is herhaling de moeder aller leren. Leren kun je op een aantal manieren. De belangrijkste en meest voor de hand liggende zijn: experimenteren en kopiëren. Beide pas ik toe. Experimenteren en zelf zaken uitzoeken in het begin van ieder leerproces en nadoen op basis van instructie verderop in het leerproces.

Daarnaast gebruik ik iets van wat lijkt op het basismodel van gaming. De student start namelijk op het laagste niveau (level 1) en kan pas naar het volgende niveau zodra hij het eerdere lagere niveau met goed gevolg heeft afgerond. Daarin zit de beloning, de trigger, om hogerop te komen. Zulks is wezenlijk in het proces van stimulatie en motivatie: beloning na prestatie.

De hele opbouw van Getrapt Leren is te visualiseren met de onderstaande afbeelding van een trap met 6 tredes (6 levels):

Trede 1: lesstof lezen.

Trede 2: lesstof samenvatten in een mindmap.

Trede 3: oefeningen en sommetjes maken die bij de lesstof horen.

Trede 4: digitale meerkeuzetoets, inclusief uitwerkingen op papier.

Trede 5: uitleg van studenten van slecht gemaakte toetsopgaves.

Trede 6: uitleg van docent van zeer slecht gemaakte toetsopgaves.

Uiteraard worden onduidelijkheden, waar studenten niet zelf of èn groupe uitkomen, voor ieder niveau tijdens de les met een korte toelichting of instructie door mij uitgelegd. Dat is echter iets wat ik tot een minimum probeer te beperken. Zelf uitzoeken is immers het credo.

Trede's 2, 3 en 4 worden in de tijd afgesloten met een deadline. Ieder van deze deze 3 tredes moet voor een bepaald, vooraf aangekondigd moment, zijn afgesloten, om er voor te zorgen dat er voldoende voortgang in de lesstof wordt gewaarborgd.

Trede's 1, 2 en 3 zijn voornamelijk gebaseerd op het leerprincipe van experimenteren. Tredes 4, 5 en 6 zijn voornamelijk gebaseerd op het principe van kopiëren. Na het afsluiten van trede 6 heeft de student het hoogste leerniveau bereikt. In de ideale situatie zou hij dan de lesstof volledig moeten beheersen en kunnen toepassen.

De trede's worden in de navolgende tabbladen verder beschreven.