Home » Cijferopbouw

Cijferopbouw

Het cijfer dat hoort bij een stuk lesstof bouw ik op uit: het cijfer voor de mindmap, de nullen en enen van de oefeningen, het cijfer van de Socrativetoets en de nul of een van de uitwerkingen bij de toets.

Het gemiddelde van het betreffende stuk lesstof wordt dan als volgt berekend:

                         Cijfer = (Mindmap + U1.U2.U3.Ust.Socrative) / 2

Daarin is:

  Mindmap: het cijfer voor de mindmap (6, 7 of 8)

  U1: het cijfer voor de oefeningen van deelblok 1 ('0' of '1').

  U2: het cijfer voor de oefeningen van deelblok 2 ('0' of '1').

  U3: het cijfer voor de oefeningen van deelblok 3 ('0' of '1').

  Socrative: het cijfer voor de Socrativetoets (0 t/m 10).

  Ust: het cijfer voor de uitwerkingen van de Socrativetoets ('0' of '1').

Hierin komt duidelijk naar voren dat het cijfer voor de Socrativetoets dus wordt geëlimineerd wanneer een van de uitwerkingen een '0' is. Daarmee wordt de hoge importantie van de uitwerkingen zichtbaar. Geen uitwerkingen betekent automatisch geen voldoende. Ook de importantie van de mindmap wordt zichtbaar: geen mindmap betekent automatisch maximaal een 5.

De praktijk wijst uit: met een goede mindmap en met goede uitwerkingen maak je vanzelf ook een goede Socrativetoets en haal je dus altijd een voldoende. Dat is een dualiteit die ik steeds weer terug zie keren op de klassencijferlijsten. Maar het belangrijkste is: het gaat om het leereffect en dat is er gewoon. Sinds ik het principe van Getrapt Leren gebruik, liggen de cijfers gemiddeld anderhalf punt hoger dan voorheen.

In de bijlage hieronder zie je een voorbeeld van een cijferlijst. Ik gebruik gewoon een Excel-werkblad. De verschillende scenario's spreken voor zich. Cijfers van meerdere stukken lesstof middel ik een op een, zodat er een gemiddeld periodecijfer ontstaat. De periodecijfers middel ik een op een tot een gemiddeld jaarresultaat. Download de bijlage gerust voor eigen gebruik en pas hem aan waar jij dat nodig vindt. Succes.

 

Cijfers Klas Workshop Getrapt Leren
Excel – 35.0 KB 185 downloads